Inzerce služeb

Inzerce služeb je velice důležitá pro propagaci produktů vaší společnosti. Proto využijte efektivní propagace pomocí článků na internetu právě na tomto webu, který slouží pro inzerce služeb.

Svět služeb -> Domácnost -> Oblíbená tepelná čerpadla s firmou Topenář Ústí nad Labem

Oblíbená tepelná čerpadla s firmou Topenář Ústí nad Labem

Tags: instalatéři topení | tepelná čerpadla | topenář Ústí nad Labem

Tepelná čerpadla s instalatéry z firmy Topenář Ústí nad Labem

Tepelná čerpadla patří mezi ekologické alternativní zdroje vytápění, se kterými je spjata velká úspora nákladů na energie. Instalatéři z firmy Topenář Ústí nad Labem poskytují komplexní servis v Ústeckém kraji na tepelná čerpadla všech typů.

Ekologická a ekonomická tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla patří mezi nejžádanější a nejspolehlivější typy alternativních topidel v Ústí nad Labem. Jsou oblíbenou součástí rostoucího počtu ústeckých novostaveb, ale i zrekonstruovaných starších objektů. Jedná se o zdroje vytápění, které umožňují ušetřit významnou část nákladů na provoz domácnosti. Kromě toho mají tepelná čerpadla mnoho dalších výhod. Majitelé tepelného čerpadla jsou nezávislí na dodávkách paliv. Kromě vytápění lze tepelná čerpadla využít také k ochlazování místností, což se v létě významně projeví ve snížení nákladů na klimatizaci. Použitím tepelného čerpadla nezatěžujeme své okolí žádnými zplodinami.

Tepelná čerpadla pracují na principu využití rozdílných teplot v různých vrstvách země, vody a vzduchu. Rozeznáváme tepelná čerpadla čtyř typů a to voda-vzduch, voda-voda, země-voda a vzduch-vzduch, přičemž první složka názvu udává zdroj tepla, zatímco druhá teplosměnné médium. Všechny parametry, klady i zápory jednotlivých typů vám objasní instalatéři topení z firmy Topenář Ústí nad Labem z Ústeckého kraje.

Tepelná čerpadla země-voda

Tepelná čerpadla země-voda pracují na principu odběru tepelné energie ze země a předávání tepla do systému teplovodního vytápění objektu. Mechanismus výroby tepla z chladnějšího okolí domu je shodný pro čerpadla všech typů a podobný výrobě chladu v chladničce. Systém však pracuje přesně opačně. Velkou výhodou, kterou mají tepelná čerpadla země-voda, je vysoká účinnost a nízká hlučnost. Nevýhodu představují vysoké náklady na vybudování sběračů tepla.

Tepelná čerpadla voda-voda

Tepelná čerpadla voda-voda pracují na principu odběru tepelné energie ze země prostřednictvím spodní vody a předávání tepla do systému teplovodního vytápění objektu. Tepelná čerpadla voda-voda jsou nejúčinnější ze všech typů a přinášejí nejvyšší úspory. Mají však vysoké nároky na vybudování kolektorů včetně potřeby velké plochy pozemku.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda pracují na principu odběru tepelné energie z okolního vzduchu a předávání tepla do systému teplovodního vytápění objektu. Hlavní výhodou, kterou přinášejí tepelná čerpadla vzduch-voda, je jejich konstrukční jednoduchost a značná úspora pořizovacích nákladů. Nevýhodou je nižší topný faktor.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch pracují na principu odběru tepelné energie z okolního vzduchu a předávání tepla do systému teplovzdušného vytápění objektu. Tepelná čerpadla vzduch-vzduch mají tu výhodu, že snadná instalace a široké možnosti využití. Nevýhodou je nutnost instalace teplovzdušných rozvodů.

Instalatéři vytápění z Ústeckého kraje

Instalateří vytápění z ústeckého topenářství z Ústí nad Labem provádějí montáž tepelných čerpadel v Ústeckém kraji na všech čtyřech výše uvedených principech. Součástí poskytovaného servisu jsou také opravy, poradenství a kompletní instalatérské práce v oboru topení. Firma Topenář Ústí nad Labem, to je záruka kvalitně, rychle a levně provedené práce.